தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கொக்குவாய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கொக்குவாய். கயிற்கடை முக்காழ் (மணி.3, 135). Curved extremity of a hook;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < கயில் +. Curved extremity of a hook; கொக்குவாய். கயிற்கடைமுக்காழ் (மணி. 3, 135).