தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  சட்டை ; பாம்புச்சட்டை ; சீலை ; அதிமதுரம் ; சிலந்திக் கோரை ; முருங்கைமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • . Palaus-tree; See முருக்கு. (மூ. அ.)
 • பாம்புச்சட்டை. (W.) 2. Slough, excoriated skin of a snake;
 • சட்டை. கஞ்சுகமுதல்வர் (சிலப். 26, 138). 1. Tunic, jacket ;
 • சிலந்திக்கோரை. (மூ. அ.) 2. Nutgrass, Cyperus rotunds;
 • கஞ்சுகம் வாய்த்த கவளந்தன் கைக்கொண்ட குஞ்சரம் (பு. வெ. 12. வென்றிப். 8). 1. Liquorice plant. See அதிமதுரம்.

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the front border of a woman's cloth, முன்றானை; 2. outer end of a warrior's girdle.
 • s. jacket, bodice, சட்டை; 2. a snake's skin, பாம்பின்சட்டை; 3. cloth, புடவை. கஞ்சுகன், the god Bairava; 2. a bodyguard who wears jackets; 3. king's chief minister, so called because he wore a distinguished jacket. கஞ்சுகி, the body-guard of a king, wearing a jacket; 2. a snake, பாம்பு; 3. an attendant in the apartments of a woman; 4. a jacket; 5. a curtain.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சட்டை.

வின்சுலோ
 • [kañcukam] ''s.'' Bodice, jacket, மார்பு ச்சட்டை. 2. A tunic, சட்டை. 3. Cloth, பு டவை. 4. Snake's skin, பாம்புச்சட்டை. Wils. p. 18. KANCHUKA. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. 1. Liquorice-plant. See அதிமதுரம். கஞ்சுகம் வாய்த்த கவளந்தன்கைக்கொண்ட குஞ்சரம் (பு. வெ. 12, வென்றிப். 8). 2.NutgrassCyperus rotundus; சிலந்திக்கோரை.(மூ. அ.)
 • n. < kañcuka. 1.Tunic, jacket; சட்டை. கஞ்சுகமுதல்வர் (சிலப். 26,138). 2. Slough, excoriated skin of a snake;பாம்புச்சட்டை. (W.)
 • n. prob. kiṃšuka.Palaus-tree. See முருக்கு. (மூ. அ.)