தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் முப்பத்தோராம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு வருஷம். The 31st year of the Jupiter cycle of 60 years;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 31st year of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [ēviḷampi] ''s.'' The thirty-first year of the Hindu cycle which corresponds with the one-thousand-eight-hundred and-thirty-seventh year of the Christian era, ஓர்வருடம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < hēma-lamba. The31st year of the Jupiter cycle of 60 years;ஒரு வருஷம்.