தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    துலாவைத் தாங்குங்கால் ; தூண் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • துலாவைத் தாங்குங் கால். Frame for supporting a sweep or picottah for irrigation;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The supporters of a beam for irrigation, துலாவைத்தாங்குங்கால்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஏற்றம் +Frame for supporting a sweep or picottah forirrigation; துலாவைத் தாங்குங் கால்.