தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒற்றைச் சடை ; ஒற்றைச் சடையுடைய மூதேவி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒற்றைச் சடையுடைய மூதேவி. (பிங்.) Goddess of misfortune, wearing one lock;

வின்சுலோ
  • [ēkvēṇi] ''s.'' A single braid of hair, ஒற்றைச்சடை. 2. A woman who has a single braid of hair. ஒற்றைச்சடையாள். Wils. p. 171. EKAVENI. 3. The god dess of ill-luck, ''lit.'' she who has one lock, மூதேவி. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Goddessof misfortune, wearing one lock; ஒற்றைச் சடையுடைய மூதேவி. (பிங்.)