தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஏகாந்தம் ; இரகசியம் ; மந்தமாகச் செபித்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See உபாம்சு. (சைவச. பொது. 152, உரை.)

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஏகாந்தம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < upāmšu. Seeஉபாம்சு. (சைவச. பொது. 152, உரை.)