தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பசித் தீ , பசி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உயிர்த்தீயுள் ஒன்றான சாடராக்கினி. (சூடா.) Fire of hunger, lit., stomach-fire, one of uyir-t-tī, q.v.;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பசித்தீ.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + agni.Fire of hunger, lit., stomach-fire, one of uyir-t-tī, q.v.; உயிர்த்தீயுள் ஒன்றான சாடராக்கினி. (சூடா.)