தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    உள்நாக்கு ; அண்ணத்துள்ள சிறுநாக்கு ; அண்ணம் , மேல்வாய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அண்ணத்துள்ள சிறுநாக்கு. (திவா.) Uvula;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • உண்ணாக்கு, s. (உள்) uvula.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அண்ணம்.

வின்சுலோ
  • [uṇṇā ] --உண்ணாக்கு, ''s.'' The uvala, அண்ணம்; [''ex'' உள்.] ''(c.)''
  • --உண்ணாக்கு, ''s.'' The uvula, அண்ணம்; [''ex'' நா, tongue.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < உள் + நா. Uvula; அண்ணத்துள்ள சிறுநாக்கு. (திவா.)