தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கரிசலாங்கண்ணி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . A plant found in wet place. See கையாந்தகரை. (மலை.)

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கையாந்தகரை.

வின்சுலோ
  • [iṟukngkiyāṉ] ''s.'' The same as கருசிலாங்கண்ணி plant, Eclipta prostrata, ''L.''