தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சேங்கொட்டை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . Marking-nut. See செங்கோட்டை. (மலை.)

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சேங்கோட்டை.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Marking-nut. See சேங்கொட்டை. (மலை.)