தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மயிற்பொறி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மயிற்பொறி. (W.) Flying machine fashioned after the pattern of a peacock;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The mechanical peacock, caused to rise in the air by means of machinery.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Flying machine fashioned after the pattern ofa peacock; மயிற்பொறி. (W.)