தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பரணி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரணி. (W.) The second nakṣatra;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஒருவிண்மீன்.

வின்சுலோ
  • ''s. [prov.]'' The star Aldabaran in the constellation Aries, ஓர்விண்மீன்.