தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    குறைகூறுகை ; அவதூறு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குறைகூறுகை. (அக.நி.) Complaint, grievance;
  • அவதூறு. (R.) Defamatory statement; slander;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a pase slander, an illname; 2. see ஆவல். ஆவலாதி சொல்ல, -பண்ண, to defame, to calumniate.

வின்சுலோ
  • [āvlāti] ''s. [prov.]'' A base slander, infamous report, தூற்றுதல்.
  • ''s. [vul.]'' Covetousness, cupidity, avarice, ஆசை; [''ex'' ஆதி, be ginning, as of avarice, &c.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [M. āvalāti.] Complaint, grievance; குறைகூறுகை (அக. நி.)
  • n. Defamatory statement; slander; அவதூறு. (R.)