தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானைப்பாகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானைப்பாகன். Elephant-keeper, mahout;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Elephant-keeper, mahout; யானைப்பாகன்.