தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மலை). Pumpkin. See பூசணி.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பூசுணைக்கொடி.

வின்சுலோ
  • [aṇimulai] ''s.'' The பூசணி creeper, Cucurbita, ''I.''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. அணி- +.Pumpkin. See பூசணி. (மலை.)