தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திருவிடைமருதூரில் வெளிப்பிராகாரத்தை வலம்வருகை. (கோபாலகிருஷ்.8.) Circumambulation of the outer court-yard of the temple of Tiruviṭai-marutūr;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ašva-mēdha +. Circum- ambulation of the outer court-yard of the temple at Tiruviṭai-marutūr; திருவிடைமருதூரில் வெளிப்பிராகாரத்தை வலம்வருகை. (கோபாலகிருஷ். 8.)