தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆயுள் வேத வைத்தியன். (S. I. I. v, 164.) Ayurvedic physician;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. + vaidya. Ayurvedic physician; ஆயுள்வேத வைத்தியன். (S. I. I. V, 164.)