தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அவதூறான சொல். (R.) Improper, evil speech; calumny;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < அக்கிரமம் +. Improper, evil speech;calumny; அவதூறான சொல். (R.)